kako visoka je lahko ograja med sosedi

Vas zanima, kako visoka je lahko ograja med sosedi?

Za postavitev ograje na parceli se ponavadi odločimo, ko želimo zavarovati svojo zasebnost, ali pa zgolj za lepši videz okolice hiše. Za postavitev ograje obstajajo posebna določila, ki se jih je treba držati, v nasprotnem primeru gre za nelegalno gradnjo. Največkrat pa se poraja vprašanje, kako visoka je lahko ograja med sosedi.

Če boste ograjo gradili hkrati s hišo, potem ne bo potrebno nobeno posebno gradbeno dovoljenje, saj v tem primeru ograja spada pod eno izmed faz gradnje hiše, paziti morate le, da bo takšna, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.  Če pa želite ograjo postaviti k že obstoječi hiši, pa boste potrebovali gradbeno dovoljenje, vendar le, če bo ta višja kot 2,2 metra. V zakonu o graditvi objektov, v katerem je tudi razloženo, kako visoka je lahko ograja med sosedi, je ograja predvidena, kot pomožni objekt, spada pa med enostavne objekte, zato zadostuje že lokacijska informacija. Sicer pa uredba za ograje določa tudi naslednje pogoje:

ograja-med-sosedi-2

  • Ograja je lahko postavljena največ do zemljiške parcele, z gradnjo pa se ne sme posegati na sosednje zemljišče.
  • Gradnja ograje ob javni cesti zahteva soglasje upravljalca javne ceste, postavljena pa mora biti tako, da zgornji rob ne omejuje preglednosti.
  • Poleg tega, kako visoka je lahko ograja med sosedi, moramo upoštevati tudi, da se lahko gradi na meji med sosedskima parcelama le, če se obe strani pisno sporazumeta.
  • Za postavitev ograje potrebujemo gradbeno dovoljenje, vendar le če je ta višja od 2,2 metra. Sicer pa ograja spada med enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno, vendar le, če je v lokacijski informaciji razvidno, da je način gradnje skladen s prostorskim aktom, meja pa je od sosednjih zemljišč odmaknjena v skladu z občinskimi uredbami. Upoštevati pa je treba tudi ostale določbe, ki med drugim določajo, da mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj pol metra, z njeno konstrukcijo pa se ne sme posegati na sosedovo zemljišče, razen, če občinska določila navajajo drugače.

Torej, kako visoka je lahko ograja med sosedi?

Pogoje glede postavitve ograj podrobneje določajo občinski predpisi, ki se jih moramo držati, ne glede na to kakšno ograjo želimo postaviti. V nasprotnem primeru se šteje, da je ograja postavljena nelegalno. Enako velja, da moramo upoštevati vse občinske predpise glede postavitve ograj, tudi za zasaditev žive meje, kljub temu, da ta ne spada med objekte. Med drugim ti predpisi določajo, da je lahko ograja med sosedi visoka do 1,5 metra.

ograja-med-sosedi-1

Avtor prispevka