Visoka odškodnina Planinšec

Nezgoda na delovnem mestu

V podjetju Visoka odškodnina Planinšec se vsakodnevno srečujemo s problematiko delovnih nezgod in pravic oškodovancev do odškodnine za telesne poškodbe. V primeru, da ste redno zaposleni pri delodajalcu, najsibo preko pogodbe ali študentske napotnice, vas je vaš delodajalec dolžan zaščititi in vam predstaviti vse o zdravstvenih in varnostnih težavah, ki zadevajo vaše delovno mesto. Prav tako je delodajalec v primeru nesreče pri delu dolžan izpolniti Prijavo o nezgodi pri delu oziroma obrazec ER8, v treh dneh prijaviti nezgodo Inšpektoratu za delo ter obrazec ER8 dostaviti vašemu osebnemu zdravniku. V primeru nezgode pri delu vam pripada tudi 100-% bolniška odsotnost, o čemer je tudi obveščen ZZZS. Obrazec ER8 se namreč izpolni v štirih izvodih, in sicer en izvod osebni zdravnik pošlje nazaj delodajalcu, en izvod arhivira v vaši kartoteki ter dva izvoda dostavi ZZZS.

Prijava nezgode pri delu

Najpogosteje zastavljeno vprašanje v odškodninski družbi Visoka odškodnina Planinšec na temo delovne nezgode je, kaj je pogoj za uveljavljanje odškodnine za telesne poškodbe v nezgodi pri delu?

Delodajalec je dolžan vsako 100-% bolniško odsotnost, ki traja več kot tri dni, prijaviti Inšpektoratu za delo. Takoj po nezgodi na kraj pride inženir varstva pri delu, da oceni tveganje na delovnem mestu, naredi zapisnik o okoliščinah dogodka ter v primeru smrti ali resnih telesnih poškodb o tem obvesti tudi policijo, ki na mestu nesreče naredi zapisnik, fotografira kraj dogodka ter vzame izjave morebitnih prič.

Delodajalec je, na kar vas spomnimo tudi v podjetju Visoka odškodnina Planinšec, dolžan prijaviti:

 • Smrt na delovnem mestu
 • Hujše poškodbe, kot so zlomi okončin, reber, hrbtenice, opekline, raztrganine
 • Nevarne incidente na delovnem mestu, kot so podiranje gradbenega odra, padce z višine, zastrupitve s plini
 • Vse druge poškodbe, ki zahtevajo trajanje bolniške odsotnosti več kot tri dni

Zdravje in varnost pri delu

Vsak delodajalec mora izvesti oceno tveganja in narediti vse, kar je potrebno, da poskrbi za zdravje in varnost tako zaposlenih kot tudi obiskovalcev. To vključuje zagotovitev oseb za prvo pomoč in tudi nabavo opreme prve pomoči. Če vam delodajalec zagotovi varno delovno okolje, predpisano zaščitno opremo in vse pogoje za varno delo, se je treba strogo držati navodil za delo in kot zaposlen preprečiti morebitne delovne nezgode. Zato tudi sami pazite na svoje zdravje in varnost na delovnem mestu. Večina delovnih mest je opremljena z video nadzorom, tako da je v tem primeru lažje potrditi okoliščine samega dogodka. Nekateri delodajalci vodijo knjige delovnih nezgod, v katere na dnevni ravni vpisujejo vse nezgode pri delo in s tem vodijo lastno statistiko delovnih nesreč na tedenski, mesečni in letni ravni. Vsako detajlno vodenje delovne nesreče in opisa dogodka lahko prepreči podobne poškodbe v prihodnosti. Služba varstva pri delu, tako interna kot eksterna, je zadolžena za neprekinjeno ocenjevanje varnosti in tveganja na nevarnih delovnih mestih. S svojimi rešitvami in uvajanjem dodatnih varnostnih ukrepov lahko preprečijo zelo hude nezgode pri delu, ki se nemalokrat končajo celo s smrtjo oškodovanca. Tega se v podjetju Visoka odškodnina Planinšec dobro zavedamo.

V Visoki odškodnini Planinšec vam že v telefonskem pogovoru na naši brezplačni telefonski številki 080 2626 razložimo vse o postopku uveljavljanja odškodnine za telesne poškodbe v primeru, da niste sami odgovorni za nezgodo.

Bolniška odsotnost v primeru delovne nezgode

Visoka odškodnina Planinšec svetuje, da se prepričate, da je o vaši delovni nezgodi pravočasno obveščen nadrejeni, ki je dolžan izpolniti Prijavo nezgode pri delu oziroma obrazec ER8 in o tem obvestiti službo varstva pri delu. Na podlagi obrazca ER8 vam pripada 100-% bolniška odsotnost za poškodbo pri delu. Vsako kršitev svojih pravic lahko prijavite Inšpektoratu za delo.

Vložitev odškodninskega zahtevka

Če ste se poškodovali pri delu in menite, da je odgovornost na strani vašega delodajalca, poiščite pravnega zastopnika, ki bo v vašem imenu pripravil odškodninski zahtevek in ga vložil na zavarovalnico, pri kateri ima vaš delodajalec zavarovano splošno odgovornost za poškodbe pri delu. V Visoki odškodnini Planinšec se že več kot 15 let uspešno ukvarjamo s pripravo odškodninskih zahtevkov v primeru nezgode pri delu. Večina slovenskih delodajalcev ima sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti, iz naslova katerega se zahteva odškodnina za vaše telesne poškodbe.

V primeru, da delodajalec nima sklenjene police splošne odgovornosti, lahko Visoka odškodnina Planinšec pripravi odškodninski zahtevek in ga naslovi neposredno na delodajalca z vašo podpisano izjavo, da se strinjate o izvensodni poravnavi z delodajalcem.

Pravica do odškodnine relativno zastara v treh letih od zaključka zdravljenja ali absolutno v petih letih od dneva nezgode pri delu.

vhodna-vrata-3

Naj še omenimo, da so nekateri delodajalci zelo pasivni pri podajanju informacij o sklenjenem zavarovanju ali ignorirajo izvensodno poravnavo. Če se odločite za tožbo zoper delodajalca, posebej če je pravda na vaši strani, ne razmišljajte o tem kot o zaslužku, temveč kot o pravici, da se vas postavi v položaj, v katerem bi bili, če do nezgode ne bi prišlo.

Zato je Visoka odškodnina Planinšec tukaj za vas, da prisluhne vašemu primeru ter razloži postopek in možnosti pravične odškodnine za vas kot oškodovanca v delovni nezgodi.

Kaj morate storiti v primeru nezgode pri delu?

V Visoki odškodnini Planinšec se zavedamo, kako pomembno je pravilno ravnati že ob samem dogodku, zato svetujemo, da:

 • obvezno zabeležite tudi najmanjšo nezgodo v knjigo nezgod svojega delodajalca;
 • se prepričate, da je delodajalec izpolnil obrazec ER8 in ga v nekaj dneh dostavil vašemu osebnemu zdravniku;
 • če pride do morebitnega spora, slednjega poskušate rešiti s svojim delodajalcem;
 • vsako kršitev vaših pravic do 100-% bolniške odsotnosti v primeru nezgode pri delu prijavite Inšpektoratu za delo;
 • če obstajajo zdravstvene in varnostne težave na vašem delovnem mestu, o tem obvestite svojega nadrejenega ter službo varstva pri delu. Zahtevajte, da se pomanjkljivosti odpravijo in vam zagotovijo varno delovno mesto. Če menite, da je vaše delovno mesto nevarno ali celo smrtno nevarno ter da delodajalec ne izvaja varnostnih ukrepov, o tem obvestite Inšpektorat za delo.

Prav tako je dobro, da:

 • fotografirate svojo poškodbo in kraj nesreče;
 • poskrbite za kontaktne podatke morebitnih prič na kraju nesreče;
 • čim prej napišete lastnoročno izjavo o poteku dogodba ter vključite tudi skice in vse podrobnosti, ki bi pozneje olajšale rekonstrukcijo dogodka;
 • zaprosite vse priče dogodka, da napišejo svojo izjavo o nesreči.

Zaposleni v večini podjetij se na delovnem mestu pogosto soočajo z različnimi nevarnostmi. Najpogostejši vzroki delovnih nesreč so:

poškodbe na delovnih strojih, poškodbe z delovnim orodjem, padci predmetov na glavo ali okončine, ureznine in raztrganine kože, padci z višine, udar električnega toka, opekline zaradi nevarnih snovi, zastrupitve in podobno.

Čeprav dobri delodajalci sprejemajo varnostne ukrepe za preprečevanje nesreč na delovnem mestu, se vseeno lahko zgodijo. Torej, kaj storiti, ko se zgodi nesreča?

Ko se zgodi nesreča, je čas bistvenega pomena

Visoka odškodnina Planinšec se že več kot 15 let vsakodnevno srečuje z delovnimi nezgodami in lahko rečemo, da je prvih 24 ur po poškodbi bistvenega pomena oziroma so lahko najbolj kritične. Ne glede na stalno izpopolnjevanje varnostnih ukrepov na delovnih mestih delodajalci na žalost ne morejo preprečiti vseh delovnih nesreč. Ko pa pride do nesreče, je izjemno pomembno hitro odzivanje delodajalca.

Od oškodovanca se pričakuje, da delovno nezgodo nemudoma prijavi zaradi lažjega zbiranja dokazov, izjav morebitnih prič in samega raziskovanja okoliščin dogodka. Seveda je lažje vse to storiti, ko je zadeva še sveža.

Od delodajalca pa se pričakuje, da svoje zaposlene spodbuja, da ga obvestijo tudi o manjši poškodbi na delovnem mestu, ker se lahko v nekaj urah ali dneh njihovo zdravstveno stanje po poškodbi bistveno poslabša, še posebej, če zdravniške pomoči ne poiščejo pravočasno.

5 korakov po nesreči na delovnem mestu

V Visoki odškodnini Planinšec smo pripravili seznam pomembnih korakov, kako pravočasno in učinkovito poročati o svoji poškodbi in si zagotoviti pogoje za uveljavljanje morebitne odškodnine, ki predstavlja pravico vsakega oškodovanca v delovni nezgodi, ki je ni povzročil sam iz malomarnosti ali nepazljivosti.

Torej, če ste kot delavec delali po navodilih delodajalca in pri tem uporabljali vso predpisano zaščitno opremo ter se vam je pripetila delovna nezgoda, ki je niste mogli predvideti ali preprečiti, ste vsekakor upravičeni do odškodnine za svoje telesne poškodbe.

Začnite tako, da po nasvetih podjetja Visoka odškodnina Planinšec sledite naslednjim korakom:

 • Ocenite poškodbo. To je prvi korak po delovni nezgodi. Hiter in učinkovit odziv lahko torej včasih pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Če ima podjetje varnostnega nadzornika ali medicinsko osebje, jih je treba o tem čimprej obvestiti. Delodajalec je tudi dolžan poklicati nujno medicinsko pomoč, če gre za resne poškodbe ali sum o notranjih poškodbah. Za lažje poškodbe se lahko delodajalec posvetuje s svojim medicinskim osebjem, če ga ima na voljo.
 • Zavarujte kraj dogodka. Kraj nesreče je treba čimprej zavarovati zaradi ohranjanja dokazov, lažje ugotovitve okoliščin, ki so pripeljale do nesreče, ter zaradi preprečevanja morebitne sekundarne nesreče. Prav tako je treba zavarovati in shraniti vso opremo in materiale, ki so vpleteni v incident.
 • Prijavite nesrečo. Delodajalec se je dolžan pogovoriti s pričami in pridobiti njihove izjave o dogodku. Prav tako je pomembno fotografirati kraj nesreče ter upoštevati vse zakonske predpise o poročanju o nesreči in samem evidentiranju nesreče. Dolžnost delodajalca je, da takoj po nesreči izpolni Prijavo nesreče pri delu, obrazec ER8, v katerem je treba čim podrobneje opisati nezgodo, vnesti podatke o poškodbi, podatke morebitnih prič in podatke o poteku nudenja prve pomoči. Vsako delovno nezgodo, ki pomeni več kot tri dni odsotnosti od dela, je treba prijaviti Inšpektoratu za delo. Če pa pride do smrti delavca, hospitalizacije, amputacije ali izgube očesa ali vida, po navadi na kraj dogodka pride policija in naredi zapisnik o delovni nesreči, fotografira kraj dogodka ter vzame izjave vseh očividcev. Za vse kršitve delodajalca oziroma podajanje neresničnih podatkov o okoliščinah delovne nesreče je pristojen Inšpektorat za delo, ki po prijavi izvaja kontrolo delovnega mesta in poda poročilo o ugotovitvah glede kršitve.
 • Zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo. Delodajalec mora ugotoviti, ali je delavec deležen ustrezne zdravstvene oskrbe, zlasti če je utrpel zlom, poškodbo hrbtenice, opekline in podobno. Pri hujših telesnih poškodbah gre običajno za vsako minuto izgubljenega časa.
 • Preprečite incidente v prihodnosti. Delodajalci bi morali sprejeti ukrepe za preprečitev ponovitve podobne nesreče s pregledom vzroka prvotnega incidenta. Če je viličar podjetja povzročil nesrečo zaradi mrtvega kota v skladišču, mora delodajalec namestiti ogledala in opozorilne table, da opozori bodoče voznike viličarjev.

Bodite pozorni in načrtujte korake morebitnih nesreč na delovnem mestu

Vsako delovno mesto naj bi imelo načrt, kako ravnati v primeru delovne nezgode. Vsi delavci bi morali biti usposobljeni za primere delovne nesreče. Ta načrt mora vsebovati način poročanja o poškodbah in tem, kako nuditi prvo pomoč oškodovancu. Na vidnem mestu morajo biti postavljene omarice za prvo pomoč, rokavice in druga zaščitna oprema, določiti pa je treba tudi, kateri zaposleni so usposobljeni, da nemudoma ponudijo prvo pomoč. Raztrganine in vbodne rane je treba takoj zdraviti in razkužiti, da se prepreči okužba.

Če delodajalec redno preverja in uvaja varnostne ukrepe, načrtuje vsako spremembo delovnega mesta ali postavljanja novih delovnih mest, redno ocenjuje tveganja na vseh delovnih mestih, lahko učinkovito obvladuje poškodbe na delu, kadar se zgodijo.

O vsem tem morajo biti delavci seznanjeni in pravočasno obveščeni o morebitnih spremembah.

Če se vam pripeti delovna nezgoda, pokličite odškodninske strokovnjake podjetja Visoka odškodnina Planinšec in si zagotovite vse potrebne informacije, ki vas bodo vodile do pravične odškodnine v primeru delovne nezgode.

Written by