Ali se izplača montaža solarnih panelov?

Montaža solarnih panelov  v novejšem času nič več modna muha, temveč potreba. Trajnostni razvoj na področju energetike nas vodi do čistejšega izkoriščanja naravnih virov. Kar pa pridobivanje električne energije s pomočjo sonca vsekakor je. Solarni paneli so le lovilci sončnih žarkov, katere potem spremenijo v električno energijo s pomočjo elektronov. To energijo zbirajo v akumulatorju.  Ta napetost je enosmerna, zato se s pomočjo razsmernikov pretvori v izmenično. Solarni paneli so sestavljeni iz solarnih celic. Njihovo sočasno delovanje pa omogoča dodatni modul. Sončna svetloba je tudi neomejen vir energije, zato jo je vredno izkoristiti. To je nov vir pridobivanja energije v prihodnosti.

solarnih-panelov-1

Dostop do sončne energije pa ni povsod enak. Preden se odločimo za tak način pridobivanja energije, si moramo izračunati povprečno število sončni dni v letu glede na lego objekta s katerega bomo pridobivali sončno energijo. Šele takrat bomo vedeli ali se montaža solarnih panelov izplača. Nakup solarnih panelov sofinancira tudi eko sklad. Solarne panele montiramo tako, da najbolje izkoristimo sončno svetlobo. Na strehi lahko montiramo solarne panele tudi namesto kritine. V strešno konstrukcijo jih vpnemo s pomočjo profilov. Njihova izolacija je enakovredna s kakovostno strešno izolacijo. Dolgo časa je veljalo pravilo, da se panele montira na južno stran objekta. Novejše raziskave pa so pokazale, da je najboljša montaža na objektu vzhod – zahod. Na ta način se ujame največ sončne energije. Poleg lahko montiramo še solarni sledilec, ki premika panele proti sončni svetlobi.

Na ta način je izkoristek še boljši. Montaža solarnih panelov na streho pa ni edina rešitev. Lahko jih montiramo tudi na stene objekta. Vse je odvisno od lege le tega. Na ravni strehi je izkoristek sončne energije najboljši. Moramo pa paziti na nosilnost strešne konstrukcije. Ta mora prenesti težo panelov in tudi neugodne vremenske razmere. Posebno večje količine snega. Solarni paneli so lahko fiksni ali fleksibilni. Fiksne lahko montiramo le na ravno podlago. Fleksibilne pa lahko upogibamo do določenega kota. Postavitev sončne elektrarne je tako dokaj zahteven projekt in potrebuje veliko razmisleka. Pri tem nam seveda pomagajo strokovnjaki s področja pridobivanja sončne energije.

solarnih-panelov-2

Tako pridobljeno energijo pa ne porabimo samo zase, temveč jo lahko oddajamo tudi v omrežje. S tem se nam investicija kmalu povrne. V Sloveniji je najbolj ekonomična izraba sončne energije na področju primorske, dolenjske, Posavja, Pomurja in Podravja. V zakotnih legah hribovitih pokrajin gorenjske in Zasavja je izraba sončne svetlobe slaba zaradi sence in goste oblačnosti. Tam se montaža solarnih panelov ne izplača.

Avtor prispevka